Galenska laboratorija

IMG_6881
Ko smo?

Galenska laboratorija Apotekarske ustanove Zaječar osnovana je 1999.godine u sastavu Ogranka “Lek”, u novom namenski izgrađenom prostoru. Danas, nakon usaglašavanja sa Pravilnikom o uslovima za izradu galenskih lekova, rešenjem Ministarstva Zdravlja RS od 01.10.2012.godine, radi kao samostalna organizaciona jedinica.

Šta izrađujemo i kako?

U galenskoj laboratoriji Apotekarske ustanove Zaječar izrađuju se nesterilni galenski lekovi različite konzistencije – tečne, polučvrste i čvrste, kao i sterilni farmaceutski oblici za spoljašnju primenu (kapi i masti za oči), prema Pravilniku o uslovima za izradu galenskih lekova , Dobroj praksi u izradi galenskih lekova ( Sl.Gl.RS 10/12), Smernicama Dobre proizvođačke prakse , Dobre laboratorijske prakse i Dobre apotekarske prakse.

Osnovna načela i smernice, na kojima se temelji svakodnevni rad u galenskoj laboratoriji, su primena standardizovanih strukovnih procedura, procesa i pravila izrade i kontrole galenskih lekova, u cilju osiguravanja i poboljšanja kvaliteta.

Galenski lekovi Apotekarske ustanove Zaječar izrađeni su po oficinalnim proskripcijama Farmakopeja i Magistralnih formula, od polaznih lekovitih i pomoćnih supstanci, kao i materijala za pakovanje, kvaliteta propisanog Farmakopejom u skladu sa zakonskim propisima.

Svi naši proizvodi, kao i polazni materijali, kontrolišu se u laboratoriji za ispitivanje i kontrolu , koja je u sastavu naše galenske laboratorije, a mikrobiološku ispravnost galenskih lekova kontroliše Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, prema Ugovoru o poslovno tehničkoj saradnji.

Promet galenskih lekova izrađenih u Apotekarskoj ustanovi Zaječar, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, možemo ponuditi i drugim zdravstvenim ustanovama na primarnom i sekundarnom nivou, koje u svom sastavu nemaju galensku laboratoriju.

Radno vreme:

ponedeljak – petak: 07-21h

subota, nedelja: 07-14:30h

tel: 019-429-562

019-422-655 -centrala

Spisak galenskih lekova – pdf

Narudžbenicu galenskih lekova koje izrađuje Galenska laboratorija, kao i proizvoda za negu i zaštitu kože Apoteke “Zaječar”, možete preuzeti ovde i popunjenu proslediti na mail referenta prodaje: galenska@apotekazajecar.rs

Narudžbenica galenskih lekova

Narudžbenica proizvoda za negu i zaštitu kože

Predstavljamo naše proizvode… opširnije


Tradicija    
Još od „ Kraljevske dvorske apoteke Franje Vavričeka“ na usluzi našim građanima.

Znanje   →   Kontinuirana edukacija u službi stručnosti naših farmaceuta specijalista farmaceutske tehnologije, specijaliste ispitivanja i kontrole lekova i farmaceutskih tehničara.

Kvalitet   →   Beskompromisna posvećenost kvalitetu je osnova razvoja naše galenske laboratorije.

Poverenje   →   Kvalitetan, bezbedan i efikasan lek, opravdava poverenje naših sugrađana.

Share