Laboratorija za ispitivanje i kontrolu

IMG_6906 crpsmallKontrolna laboratorija galenske laboratorije  Apotekarske ustanove Zaječar  radi od 1999. godine, kada je i osnovana galenska laboratorija.

U kontrolnoj laboratoriji galenske laboratorije Apotekarske ustanove Zaječar  obavlja se kontrola kvaliteta polaznih materijala (farmaceutskih sirovina i farmaceutske ambalaže) koji se koriste za izradu galenskih lekova i magistralnih lekova , procesna kontrola kao i kontrola kvaliteta gotovih galenskih lekova.

Kontrola obuhvata hemijska, fizičko-hemijska i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja.

Za potrebna ispitivanja i analize koriste se metode propisane u domaćim i stranim oficinalnim propisima i u internim standardnim procedurama, koje su u skladu sa smernicama Dobre laboratorijske prakse.

Kontrolom kvaliteta sopstvenih proizvoda postiže se naš krajnji cilj, a to je izrada kvalitetnih i bezbednih galenskih lekova.

Share