Magistralna laboratorija

 IMG_8058small1

Magistralna izrada lekova predstavlja specifičnu uslugu koja zadovoljava individualne potrebe pacijenata. Farmaceuti i lekari se u svakodnevnom radu susreću sa potrebom za ex tempore izrađenim preparatom koji ne sadrži konzervanse, boje, parfeme. Mogućnost izbora adekvatne podloge i koncentracije lekovite supstance je posebno važna kod određenih kategorija ljudi (deca, osobe sa osetljivom ili oštećenom kožom).

Magistralna izrada bazirana je na najnovijim naučnim saznanjima, svetskoj i domaćoj literaturi, ali i na tradicionalnim recepturama, koje su rezultat dugogodišnjeg iskustva farmaceuta Apotekarske ustanove Zaječar.

Godišnje se izradi oko 3000 magistralnih lekova/preparata.

Kvalitet u izradi magistralnih lekova/preparata ostvaren je poštovanjem principa Dobre apotekarske prakse ( DAP ) i Dobre laboratorijska prakse (DLP) .

Sve polazne farmaceutske sirovine i ambalaža odgovaraju zahtevima farmakopeja i drugih važećih propisa i podležu kontroli kvaliteta u Laboratoriji za kontrolu i ispitivanje Apotekarske ustanove Zaječar.

Različite potrebe pacijenata i zahtevi lekara uslovili su razvoj magistralne izrade lekova/preparata u tri ogranka Apotekarske ustanove Zaječar.

Opština Zaječar:

Ogranak „Lek“
tel: 019-421-120
Nikole Pašića 11-13, 19000 Zaječar

Opština Knjaževac:

Ogranak „Eskulap“
tel: 019-731-603
Lole Ribara 2, 19350 Knjaževac

Opština Boljevac:

Ogranak „Boljevac“
tel: 030-463-315
Kralja Aleksandra 3, 19370 Boljevac

Share