Savetovanja

IMG_1089small

Farmakoterapijski nadzor i savetovanje pacijenata obolelih od šećerne bolesti

Od tradicionalnog spravljanja lekova do savremenog apotekarstva pređen je ogroman put. Uloga farmaceuta danas je promenjena od stručnjaka koji izdaje lekove ka stručnjaku koji pruža farmaceutsku zdravstvenu zaštitu sa pacijentom u centru pažnje. Apoteka „Zaječar“ prepoznaje i razvija ovu ulogu farmaceuta u društvu, i naročiti značaj pridaje radu na zdravstvenoj edukaciji stanovništva i pružanju informacija o lekovima, savetovanju i komunikaciji, a sve u cilju promocije zdravlja, prevencije bolesti i postizanja opšte dobrobiti stanovništva.

Uprkos znatnom porastu broja obolelih od dijabetesa, ovoj bolesti se ne poklanja neophodna pažnja koju zaslužuje, naročito kada se uzme u obzir broj ljudi koji godišnje umre od komplikacija dijabetesa. Dijagnoza dijabetesa znači da će kontrola bolesti morati da postane deo života te osobe, jer za sada lek za izlečenje dijabetesa ne postoji. Zbog toga je ovim osobama veoma važno obezbediti dostupnost svih neophodnih informacija, obuku za samokontrolu i psihosocijalnu podršku. Dobro edukovan pacijent znatno može da poboljša kontrolu bolesti, svoje opšte stanje i kvalitet života.

Od ponedeljka 5. novembra 2012.godine, Apoteka „Zaječar“ organizuje „Farmakoterapijski nadzor i savetovanje pacijenata obolelih od šećerne bolesti“. U apoteci „Lek“ u Zaječaru (15-17h), u apoteci „Eskulap“ u Knjaževcu (09-11h)i u apoteci „Boljevac“ u Boljevcu (11-13h) svakog ponedeljka, osim praznikom, na raspolaganju Vam je diplomirani farmaceut sa kojim možete porazgovarati o svim pitanjima koja se tiču šećerne bolesti, a u domenu su kompetencija farmaceuta.

Kroz ovakvu vrstu usluge Apoteka „Zaječar“ pravi još jedan iskorak u brizi za dobrobit i zadovoljstvo korisnika farmaceutskih usluga, i definiše mesto farmaceuta kao stručnjaka u pružanju farmaceutske usluge. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za informisanje o lekovima Apoteke „Zaječar“, na telefon 019/429-429.

Prevencija dijabetesa i savetovanje

          Dijabetes se nalazi među pet vodećih uzroka smrti u većini zemalja u svetu. U našoj zemlji dijabetes je četvrti uzrok smrtnosti. Trend umiranja od dijabetesa u Srbiji je u porastu i Srbija se nalazi među zemljama sa srednje visokim rizikom umiranja od ove bolesti.

          Vodeći faktori rizika za nastanak dijabetesa su gojaznost, hiperholesterolemija, hipertenzija, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost, pušenje, alkohol.

U apoteku dnevno ulazi veliki broj korisnika, radno sposobna populacija različite životne dobi, mnogi  sa metaboličkim sindromom, koji su na prvi pogled zdravi. Metabolički sindrom se karakteriše udruženim nagomilavanjem visceralnog masnog tkiva, povišenjem nivoa triglicerida u plazmi, insulinskom rezistencijom, sniženjem HDL holesterola, intolerancijom glukoze, hipertenzijom i povećanim kardiovaskularnim rizikom. Dovoljno je da pored abdominalne gojaznosti postoje još dva udružena povišena parametra da se slobodno može reći da osoba ima metabolički sindrom.

Jako je bitno stanje „predijabetesa”, koje se može definisati kao stanje poremećene homeostaze glikoze manifestovano ili povišenjem glikemije našte ili smanjenjem tolerancije glukoze. Osobe sa predijabetesom su pod visokim rizikom za razvoj dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti i upravo one čine idealnu ciljnu grupu za programe prevencije.

Veština farmaceuta da prepozna osobe sa povećanim faktorom rizika za dijabetes i metabolički sindrom, kao i mogućnost da ponudi uslugu određivanja faktora rizika za prevenciju dijabetesa bez čekanja, je mesto delovanja farmaceuta. Farmaceut može da da značajan doprinos korisniku u osnovnim informacijama o metaboličkom sindromu, prevenciji dijabetesa i načinu lečenja.

Postupci koji su se pokazali efikasnim u prevenciji dijabetesa se zasnivaju ili na promeni životnih navika ili primeni antihiperglikemijskih agenasa koji se koriste u terapiji dijabetesa. Uloga farmaceuta je da vrši individualno savetovanje o jednostavnim merama za promenu načina života u oblasti: ishrane, fizičke aktivnosti, regulacije telesne težine, prekida pušenja. Studije su pokazale da se intenzivna promena životnih navika pokazala skoro dva puta efikasnijau prevenciji dijabetesa.

Aktivnosti savetovanja će se obavljati u minimum jednoj apoteci na svakoj opštini i to: u apoteci „Lek“ u Zaječaru od 15-17h, u apoteci „Eskulap“ u Knjaževcu od 9-11h i u apoteci „Boljevac“ u Boljevcu od 11-13h, svakog ponedeljka, osim praznikom.

Osnovna svrha rada jeste uticaj na promenu načina života i smanjenje faktora rizika odgovornih za dijabetes, gde bi pacijenti sa rizikom da obolele od šećerne bolesti mogli da dobiju potrebne savete i informacije, a koje su u vezi sa prevencijom bolesti.

Apoteka je najdostupnija zdravstvena ustanova građanima i društvu i predstavlja primarni nivo zdravstvene zaštite stanovništva.Uključivanje apoteka i zdravstvenih profesionalaca zaposlenih u apotekama u unapređenju prevencije bolesti i promocije zdravlja, pre svega dijabetesa, dalo bi značajan doprinos poboljšanju kvaliteta života ljudi. Timski rad lekara i farmaceuta sa pacijentom koji aktivno učestvuje u lečenju i brine za svoje zdravlje, može biti model nove usluge u zdravstvenom sistemu Srbije.

Share